PROSERWIS PROSERWIS

PROSERWIS

O Nas


Od 1999 roku konsekwentnie budujemy swoją pozycję na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Nasza spółka prowadzi działalność w Warszawie i okolicach oraz we Wrocławiu.


Naszym głównym profilem działalności jest zarządzanie i administrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, osiedli domów jednorodzinnych oraz nieruchomościami komecyjnymi. Świadczymy również usługi z zakresu obsługi technicznej i utrzymania czystości.
Miarą naszego sukcesu są nasi zadowoleni wieloletni klienci i wiodąca pozycja we wszystkich obszarach działalności. Sukces nie byłby możliwy bez naszego najcenniejszego atutu jakim są pracownicy. Od początku działalności zatrudniamy wyjątkowych, pełnych zapału pracowników, prawdziwych profesjonalistów branży nieruchomości.

Oferta


Wspieramy naszych Partnerów i doradzamy optymalne rozwiązania dostosowane do specyfiki nieruchomości.


Korzystamy z efektu skali, dzięki czemu możemy negocjować dla naszych klientów stawki za usługi i produkty, które nie są możliwe do osiągnięcia dla pojedynczych klientów. Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie wygenerować oszczędności, które mogą zmniejszyć obciążenia właścicieli lokali lub zostać spożytkowane na ulepszenia podnoszące wartość nieruchomości. Dbamy o właściwą gospodarkę ekonomiczno-finansową nieruchomości i właściwą gospodarkę energetyczną.

Wiemy jak istotne jest odpowiednie doradztwo w zakresie prawa poparte odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem. Wolimy zapobiegać niż leczyć, dlatego w ramach świadczonych usług zapewniamy stałą obsługę prawną. Przygotowujemy projekty uchwał i umów, które zabezpieczają interesy wspólnot mieszkaniowych i eliminują ryzyko związane z wprowadzaniem do obrotu dokumentów przygotowanych przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji. Nadzorujemy stan prawny nieruchomości. Analizujemy stan ksiąg wieczystych. Dochodzimy roszczeń z tytułu rękojmi za wady budynku od deweloperów. Zawsze dążymy do polubownego zakończenia, a gdy to nie jest możliwe kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego. Prowadzimy windykację, aż do wezwania przedsądowego z kancelarii prawnej włącznie. Negocjujemy z dłużnikami doprowadzając do całkowitej spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami oraz przygotowujemy dokumentację niezbędną do złożenia pozwu o zapłatę osiągając 100% skuteczności.

Naszym zadaniem jest dbałość o substancję budynków i utrzymywanie jej w należytym stanie, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkownikom. Realizacja tych zadań oznacza podnoszenie wartości nieruchomości tak istotnej dla każdego właściciela. Planowanie i podejmowanie odpowiednich działań pozwala znacznie obniżyć koszty napraw i remontów i dlatego dbamy o terminowe (zgodne z ustalonym harmogogamem) wykonywanie przeglądów, a plany remontów przygo- towujemy na wiele lat do przodu zlecając ich realizację tylko wykwalifikowanym wykonawcom i serwisom. Cechuje nas indywidualne podejście. Każdemu Klientowi dedydujemy zespół wykwalifikowanych osób do obsługi nieruchomości. Niezwykle ważna jest dla nas komunikacja. Nasi pracownicy dostępni są dla Państwa telefonicznie oraz za pośredni- ctwem poczty elektronicznej.

Dysponujemy kartoteką online, dzięki czemu głosowanie nad uchwałami odbywa się również przez Internet, więc proces zapadania uchwał trwa krócej. Dodatkowo specjalny moduł umożliwia tworzenie ankiet, które pozwolą zapoznać się z opinią właścicieli lokali w sprawach niewymagających podejmowania uchwał lub przed poddaniem uchwał pod głosowanie. Kartoteka online daje możliwość lepszego docierania z komunikatami do mieszkańców, a właścicielom lokali umożliwia sprawdzenia swoich rozliczeń 24/7.

Ważne jest dla nas zapewnienie poczucia bezpieczeństwa naszym Klientom, dlatego posiadamy polisę OC na sumę ubezpieczenia 2 mln zł.


Zarządzanie, administrowanie i księgowość


 • Audyt nieruchomości w ramach przejęcia obowiązków zarządcy nieruchomości.
 • Stały zespół licencjonowanych zarządców, doświadczonych administratorów i profesjonalnych księgowych dedykowany Państwa nieruchomości
 • Wsparcie prawne w zakresie Ustawy o własności lokali oraz windykacji (z mediacjami i wezwaniem przedsądowym
 • z kancelarii włącznie) – bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 • Duże oszczędności i optymalizację kosztów dla obsługiwanych nieruchomości.
 • Nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie i komunikację. Kartoteka online do sprawdzania finansów, komunikacji, ankiet i głosowania uchwał. Narzędzia do zarządzania procesami i zadaniami.
 • Ekologiczne podejście do zarządzanych nieruchomości, które łączymy z dbałością o prawidłową gospodarkę finansowo-ekonomiczną nieruchomości.

Obsługa techniczna


 • Zespół fachowców z uprawnieniami i doświadczeniem.
 • Gotowość 24/7 i szybkie reagowanie w przypadku awarii.
 • Innowacyjne rozwiązania z dziedziny techniki i nowych technologii.
 • Stałą konserwację zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami producentów urządzeń.
 • Przegląd „zerowy” po przejęciu nieruchomości.

Utrzymanie czystości


 • Środki czystości najwyższej jakości, renomowanych producentów.
 • Wysokiej jakości narzędzia i sprzęt zwiększający efektywność pracy.
 • Wykwalifikowany personel zatrudniony na podstawie umów o pracę.
 • Zespół ogrodników z wieloletnim doświadczeniem.
 • Nadzór kadry kierowniczej nad przestrzeganiem harmonogramu i prawidłowym wykonywaniem zadań.


KontaktBIURO W WARSZAWIE
(adres korespondencyjny)

ul. Przepiórki 10
02-407 Warszawa
tel.: 022 32 60 360
e-mail: biuro@proserwis.proODDZIAŁ WROCŁAW
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14/20
50-411 Wrocław
e-mail: wroclaw@proserwis.pro


PRO SERWIS Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 32B lok. U3, 01-248 Warszawa, NIP: 113 21 58 193

Kontakt
Do góry